Tenester til næringsliv

Forretningsbygg, lagerhall, firmahytte, anlegg 

Hyllestad Bygg utfører allsidige bygg- og tømrartenester innan rehabilitering, vedlikehald, ny innreiing, ombygging, bruksendring, påbygg og nybygg.

Hyllestad Bygg er eit føretak med sentral godkjenning og kan vere ansvarleg søkjar for alle typar tiltak i tiltaksklasse 1. Hyllestad Bygg kan og ha overordna ansvar og prosjektleiing for utføringa. 

Hyllestad Bygg er eit føretak som har godkjenning frå arbeidstilsynet til å arbeide med utvendig asbestsanering. 

Kontakt ossSentralt godkjent